Etusivu | Sähkö | Kone | Paja | Yhteystiedot | Extra

Paja

Yhtiö

Yhtiömme vahvuutena on kahden toisiaan tukevan sähkö- ja informaatioteknologia-alan monipuolinen osaaminen, erittäin laaja tietämys ja vuosien kokemus molemmilta aloilta. Tarjoamme monialaosaamistamme yksityisille, yrityksille ja yhteisöille. Lisäksi teemme laajaa yhteistyötä ja verkostomme kautta tarjoamme asiakkaillemme usean alan asiantuntija- ja erikoisasiantuntijaosaamista.

Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisesti asennus- ja suunnittelu palvelua.

Mikä on SÄHKÖKONEPAJA?

Sähkökonepaja on sähkö-, kone- ja informaatiotegnologia-alan  yritystoimintaa harjoittava yhtiö ja eräänlainen uusi ajattelumalli.

Uutiset

Muuramelainen lehti haastattelu

Henkilöstömme

Oman yhtiömme henkilöstön ja yhteistyö henkilöstömme CV:t on luettavissa extranet sivustolta. (vaatii kirjautumisen)

Verkostoyhteistyö-yhtiöt

Oman laajan suunnitteluosaamisemme lisäksi verkostomme kautta tarjoamme seuraavaa osaamista:

Miksi nimi SÄHKÖKONEPAJA?

Yhtiön nimi kaikkine ääkkösineen on yksinkertaisen perinteikäs Suomalainen nimi. Yhtiön nimi jaetaan kolmeen osaan, josta jokainen nimi edustaa tiettyä tarkoitusperää:

S Ä H K Ö (electricity, electricity)

Yhtiö tekee liiketoimintaa tällä alalla. Kattavampi kuvaus sähkö sivultamme.

K O N E (machine, apparatus)

Kone edustaa kaikkea minkä voidaan sanoa olevan kone ja edelleen yhtiö tekee liiketoimintaa tällä alalla. Kone

P A J A (smithy, ferraria)

Paja edustaa vanhaa Suomalaista periksi antamatonta sisua, kaikkea tarmoa ja valtavaa osaamista, jota on  löytynyt ja löytyy Suomalaisista nyrkkipajoista ja autotalleista ja Suomen kansasta. Asennetta, että tehdään työtä. Asennetta, että tartutaan työhön.

Sähkö & Kone vastaavat kysymykseen mitä me teemme ja Paja on toimintatapa ja toimintamalli, joka vastaa miten tekee?

Työskentelytapaamme toki ohjaa yhtiönmme laatukäsikirja, mutta olennainen käy ilmi edeltä.

Historia

Yhtiön perustaja ja vetäjä on sähköasentaja kolmannessa sukupolvessa, Muutama kuva historian varrelta (klikkaamalla kuvaa näette sen suurempana (Kuvat tulossa))
Meillä on kymmenien vuosien kokemus liiketoiminnasta sekä vahva osaaminen ja tuntemus sähkö-, kone-, ja IT-alojen suunnittelu ja asennustöistä.
Sähkökonepajan ajattelumallin synty ajoittuu vuoden 2010 puoliväliin.
Maaliskuussa 2011 avattiin sähkökonepaja.fi portaali.
20.04.2012 perustettiin sähkökonepaja ajatusmalli ja vahvistettiin sen säädöskokoelma I ja sen perustus artiklat.
02.07.2012 perustetiin juridinen yhtiö Sähkökonepaja.

Julkiset artiklat ja yhtiön arvot

Säädöskokoelma I perustus artikla 2§:

Sähkökonepajan päätarkoitus on olla jäsenilleen ja sidoshenkilöilleen hyvä, sekä tuottaa heille parempaa ja kestävää elämänlaatua.